Hội trường

Với sức chứa 150 khách chúng tôi cung cấp đày đủ trang thiết bị để phục vụ bạn và đối tác của bạn trong các cuộc họp, hội thảo hoặc giao lưu khách hàng