Tin tức


Tiếp tục chính sách miễn visa cho công dân 5 nước Tây Âu vào Việt Nam

Chính phủ thống nhất tiếp tục chính sách miễn visa cho du khách từ 5 nước Tây Âu